Imej yang berkaitan

Jaminan kami merangkumi kecacatan bahan, kecacatan pembuatan dalam keadaan penggunaan biasa

Produk mestilah dalam bungkusan asalnya. Pelanggan perlu meminta Pengembalian Pedagang Pengembalian (RMA) yang menyatakan masalah teknikal yang tepat dan dalam keadaan apa ia berlaku. Segala dokumen atau aksesori yang dihantar bersama produk mesti disertakan dalam bungkusan. Pelanggan mengembalikan bungkusan dengan bayarannya.
Syarikat akan membaiki produk, tanpa sebarang kos, setelah jabatan teknikal mengesahkan bahawa kerosakan tersebut berlaku dalam keadaan penggunaan biasa. Syarikat akan membaiki semua bahagian produk yang pecah menggunakan bahagian baru atau pengganti. Produk boleh ditukar dengan produk baru. Syarikat menghantar kembali barang tetap atau baru secara percuma, kembali kepada pelanggan.

Tempoh Jaminan untuk Barang Fizikal adalah 15 Bulan dari tarikh pembelian.

> Waranti tidak meliputi:

Kerosakan produk yang disebabkan oleh:
- Kecuaian
- Pengubahsuaian produk yang tidak dibenarkan
- Bencana alam
- Kecurian atau kehilangan produk

MASUK / DAFTAR
0